angielska wersja
  • ZIAD Bielsko-Biała SA
  • ZIAD Bielsko-Biała SA
  • Energetab
  • Hotel Dębowiec
  • Szyndzielnia
  • Ośrodek Dębowiec
  • Ośrodek Dębowiec
A K T U A L N O Ś C I

Targi ENERGETAB 2019 odbędą się w dniach 17-19 września 2019..

"Stara Stacja 1 000 m n.p.m." przy górnej stacji kolei zaprasza turystów. Pomieszczenia można wynajmować na koncerty, kursy, uroczystości, zloty turystyczne oraz inne...

Oferujemy do dzierżawy pomieszczenia na biura i magazyny oraz miejsca na parkingi...

Back to Top